Wordt Backdrop CMS het Drupal 8 alternatief?
Gepost op 19 september 2015

In januari van dit jaar verscheen de eerste versie (1.0.0) van Backdrop CMS. Backdrop CMS is een afsplitsing van Drupal en een initiatief van een groep Drupal ontwikkelaars die zich zorgen maakt over de richting waarin Drupal zich ontwikkeld, met name wat betreft de complexiteit van Drupal's onderliggende softwaresysteem.

Om die reden hebben zij besloten dat het tijd wordt voor een lichtgewicht variant op Drupal, Drupal light dus eigenlijk. Backdrop CMS probeert de kracht en flexibiliteit van Drupal 8 te combineren met de software architectuur van Drupal 7, om zodoende het beste van 2 werelden samen te brengen.

Of dit inderdaad een wenselijk alternatief is voor Drupal 8 en of Backdrop zichzelf tot een succes zal weten te maken is nog de vraag. De geschiedenis van het CMS is te kort om die vragen nu al te willen beantwoorden. Wel geloven wij dat Backdrop CMS een serieus te nemen ontwikkeling is die het verdient om op de voet gevolgd te worden.

Op drupal-webdesign.nl alvast een korte introductie van Backdrop CMS.