Drupal 8 security: Premiejagers gezocht!
Gepost op 3 oktober 2015

Drupal is op zoek naar premiejagers: iedereen die een security issue kan aanwijzen in Drupal 8 kan daarvoor op een financiele beloning rekenen die ligt tussen $50,- en maar liefst $1000,-.

De hoogte van de uitgeoofde premie is evenredig aan de ernst van de ontdekte security issue. Hoe ernstiger de issue hoe hoger ook de premie. 

Het premieprogramma is een initiatief van het Drupal security team en geldt alleen voor Drupal 8. Het security team hoopt dat dit programma er aan zal bijdragen dat het hoge veiligheidsniveau van eerdere Drupal versies ook in Drupal 8 kan worden gehandhaafd.

Het geld dat het security team hiervoor beschikbaar stelt is afkomstig van het Drupal Association D8 Accelerate fund.